1. รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Grand Prize) 1 รางวัล ประกอบด้วย เงินรางวัล จำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ได้แก่ ทีมจากประเทศสเปน จากภาพยนตร์เรื่อง NOW I know

รางวัลผู้ชนะเลิศจาก 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศจากเขตอารยธรรมล้านนา ได้แก่ ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ จากภาพยนตร์เรื่อง Lake Guard

2. รางวัลชนะเลิศเขตอารยธรรมอีสานใต้ ได้แก่ ทีมจากประเทศคาซัคสถาน จากภาพยนตร์เรื่อง Letter

3. รางวัลชนะเลิศเขตฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ ทีมจากประเทศแอฟริกาใต้ จากภาพยนตร์เรื่อง Goodbye in Thai

4. รางวัลชนะเลิศเขตฝั่งทะเลตะวันตก ได้แก่ ทีมจากประเทศอเมริกา จากภาพยนตร์เรื่อง Sweet Success

5. รางวัลชนะเลิศเขตอันดามัน ได้แก่ ทีมจากออสเตรเลีย จากภาพยนตร์เรื่อง Muay Thai-The Spirit of Ram Muay

6. รางวัลชนะเลิศเขตมรดกด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ จากภาพยนตร์เรื่อง Friend

7. รางวัลชนะเลิศเขตวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ทีมจากประเทศสเปน จากภาพยนตร์เรื่อง NOW I know

8. รางวัลชนะเลิศเขตลุ่มเจ้าพระยาตอนกลาง ได้แก่ ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ จากภาพยนตร์เรื่อง My Redemption

ทีมที่ได้รับรางวัล "Social Media Presentation" คือ ทีมหมายเลข 22 จากประเทศฟิลิปปินส์ ที่สามารถโปรโมท "Thailand Short Film Competition 2016" ได้อย่างยอดเยี่ยม ผ่านเฟสบุ๊ค โดยมีจำนวนยอดไลค์ 4,129 คน และมีคนเห็นโพสต์ถึง 53,047 คน

ชมผลงานทั้งหมดได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JfzY4qZaJusE_fBFnSE5Vw1pHielPio

กลับขึ้นข้างบน