ผลรางวัลการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย
Thailand International Film Destination Festival 2018

ทีมนักศึกษาต่างประเทศ
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมนักศึกษาต่างประเทศ Grand Prize

Team 12 Film Title: 5 dog years
Country: Philippines
Team Member: Kathleen Rae Gonzales , Jose Gabriel Gutierrez

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำเขตภูมิภาคการท่องเที่ยว จำนวน 8 รางวัล
รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคเหนือ (North Zone)

Award for Outstanding Presentation of North Zone – The Lanna Cluster

Team 3 Film Title: The elephants’s memory
Country: Netherland/Belgium
Team Member: Zaide Bil , Sebastien Segers

Award for Outstanding Presentation of North Zone – The Cultural World Heritage Cluster

Team 6 Film Title: คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน Meant To Be
Country: Brazil
Team Member: Pedro Brito , Arthur Ribeiro

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Zone)

Award for Outstanding Presentation of North East Zone – The Khong River Cluster

Team 9 Film Title: Anniversary
Country: Nepal
Team Member: Babin Dulal , Manish Khatiwada

Award for Outstanding Presentation of North East Zone– The South Eastern Cluster

Team 12 Film Title: 5 dog years
Country: Philippines
Team Member: Kathleen Rae Gonzales , Jose Gabriel Gutierrez

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคใต้ (South Zone)

Award for Outstanding Presentation of South Zone– The Royal Coast Cluster

Team 15 Film Title: The most blissful place on earth
Country: United Kingdom
Team Member: Daniel McGregor , Gage Davis

Award for Outstanding Presentation of South Zone– The Andaman Cluster

Team 16 Film Title: Earth, Phang Nga
Country: Czech Republic
Team Member: Michael Carrithers , Simon Malmevik

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคกลาง (Middle Zone)

Award for Outstanding Presentation of Middle Zone– The Chao Phraya River Cluster

Team 21 Film Title: Secret Condiment
Country: Philippines
Team Member: Mark Eugine Frondoza , Jaime Inigo Cabalum

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคตะวันออก (East Zone)

Award for Outstanding Presentation of East Zone– The Active Beach Cluster

Team 24 Film Title: The Way Home
Country: Singapore
Team Member: Yu Xin Koh , Cheryl Huang

ทีมนักศึกษาไทย

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมไทย Grand Prize

Film Title: ONCE UPON THE TIME
University: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Team Member: ภัคชยศ จรัญชล , วัชรินทร์ จันสา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม 1 รางวัล First runner-up

Film Title: ต้นใหม่ TONMAI
University: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Team Member: เสรีภาพ สอนโพธิ์ , เก็บตะวัน ก่อพาณิชย์เจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม 1 รางวัล First runner-up

Film Title: เศษหนึ่งส่วนสี่ 1/4
University: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Team Member: ภูมิพิพัฒน์ ด้วงเงิน , กฤตพัส เจริญรดาสกุล