สรุปผลรางวัลการแข่งขันภาพยนตร์สั้น
โครงการ Thailand Short Film Competition 2019

ทีมนักศึกษาต่างประเทศ
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมนักศึกษาต่างประเทศ Grand Prize

Team 16 Film Title: Thai Remains The Same
Country: สระแก้ว
Team Member: Yamaan Azmat , Shah Zeb

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมนักศึกษาต่างประเทศ First runner-up

Team 7 Film Title: Happiness
Country: อุดรธานี
Team Member: Max Barry , Tiernan O'Rourke

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมนักศึกษาต่างประเทศ Second runner-up

Team 5 Film Title: Serbia
Country: กาฬสินธุ์
Team Member: Jovan Zivkovic , Ana Irga

The Best Social Media of The Festival

Team 10 Film Title: Color of Thailand
Country: ชุมพร
Team Member: Pedro Henrique Chaves , Lara Garcia

ทีมนักศึกษาไทย

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมไทย Grand Prize

Team Thai 5 Film Title: รักษ์ไทยแล้ว รักษ์โลกหรือยัง ?
Country: สมุทรสงคราม
University: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Faculty: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
Team Member: รสิพล หงษ์งาม , ณิชากร ไพรัชวาทิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมไทย First runner-up

Team Thai 7 Film Title: Balance of life
Country: เชียงราย
University: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Faculty: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ , คณะนิเทศศาสตร์
Team Member: ธนวัฒน์ เหมันต์ , ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมไทย Second runner-up

Team Thai 11 Film Title: Somethings Natural
Country: ลพบุรี
University: จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , มหาสิทยาลัยอัสสัมชัญ
Faculty: คณะนิเทศศาสตร์
Team Member: สรรชัย ชัชรินทร์กุล , พิชญาภา อิงคุทานนท์

ทีมไทย The Best Social Media of The Festival

Team Thai 15 Film Title: Ms.Mangosteen and Mr.Alien
Country: ชุมพร
University: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Faculty: คณะนิเทศศาสตร์
Team Member: ณัฐวุฒิ ญานหาญ , ณัฐพงศ์ จันทะมนตรี