ผู้ชนะการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2560

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Team 8 Film Title: If I were brave
Country: Mexico
Team Member: Ms. Pamela Velazquez, Mr. Fernando Arturo Muno

รางวัลชนะเลิศจากเขตอารยธรรมล้านนา

Team 11 Film Title: Where I Belong
Country: Cambodia
Team Member: Mr. Bunchhai Chhun, Ms. Sophearoth Ravy

รางวัลชนะเลิศจากเขตอารยธรรมอีสานใต้

Team 15 Film Title: Lotus
Country: Kazakhstan
Team Member: Mr. Marco Mingolla, Ms. Alessandra Pieroni

รางวัลชนะเลิศจากเขตฝั่งทะเลตะวันออก

Team 6 Film Title: Time Stamp
Country: Serbia
Team Member: Mr. Sava Kesic, Mr. Tibor Varga

รางวัลชนะเลิศจากเขตฝั่งทะเลตะวันตก

Team 1 Film Title: Lost & Found
Country: Nepa
Team Member: Mr. Ashin Poudel, Mr. Baburam Raut

รางวัลชนะเลิศจากเขตอันดามัน

Team 8 Film Title: IF I WERE BRAVE
Country: Mexico
Team Member: Ms. Pamela Velazquez, Mr. Fernando Arturo Muno

รางวัลชนะเลิศจากเขตมรดกด้านวัฒนธรรม

Team 16 Film Title: Cluster
Country: Israel
Team Member: Mr. Elad Laor, Ms. Hadar Reichman

รางวัลชนะเลิศจากเขตวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

Team 21 Film Title: SMILE
Country: Vietnam
Team Member: Ms. Ha Anh Tran, Mr. Thien Son Vu

รางวัลชนะเลิศจากเขตลุ่มเจ้าพระยาตอนกลาง

Team 22 Film Title: THE MUAY THAI GUY
Country: Israel
Team Member: Mr. Matan Avraham Sinai, Ms. Emanuel Nachimovsky

รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม “การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ

Team Thai 5 เดินตามเสียง
Country: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
Team Member: สันติ แก้วบุญเมือง, วีรวิชญ์ ภัทรเลิศฐานันท์