เกณฑ์การรับบัตรชมภาพยนตร์


1. สามารถจองบัตรชมภาพยนตร์ได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบ

2. สามารถรับบัตรที่จองได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงในวันที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ และหากผู้จองบัตรไม่มารับบัตรก่อนภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที ทางเทศกาลฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการปล่อยบัตรชมภาพยนตร์ให้กับผู้ที่มาขอรับบัตรบริเวณหน้างาน

3. สามารถโทรจองบัตรชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่เบอร์ 065-883-5496 หรือเดินทางมาจองบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตนเอง บริเวณลานฮาเก้น-ดาส โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน