การจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen)


วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562

ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


รายละเอียดการจัดฉายภาพยนตร์


 1. จัดฉายทุกวัน ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. **วัน เวลา เป็นไปตามตามตารางการฉายภาพยนตร์**
 2. ภาพยนตร์ที่เข้าฉายตลอดเทศกาลฯ จำนวนทั้งหมด 5 เรื่อง
 3. ผู้ชมที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งเข้าชมภาพยนตร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดการสำรองที่นั่งเพื่อชมภาพยนตร์


 1. วิธีการสำรองที่นั่ง ดังนี้
  1. ทางโทรศัพท์ Hotline เบอร์ 097-045-8526
  2. ด้วยตนเองบริเวณจุดจองบัตร และรับบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณลานหน้าร้านแม็คโดนัล โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ โดยจะเปิดให้จองได้ตั้งแต่ วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 - 17.00 น.
 2. สามารถสำรองบัตรชมภาพยนตร์ได้ท่านละไม่เกิน 2 ที่นั่ง
 3. สามารถรับบัตรชมภาพยนตร์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ในวันที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ และกรณีผู้สำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ไม่มารับบัตรก่อนภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที ทางเทศกาลฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 4. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า สามารถรอรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ก่อนการฉายภาพยนตร์ กรณีมีที่นั่งว่าง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในเลือกที่นั่งและเปลี่ยนแปลงที่นั่งหลังจากได้รับบัตรชมภาพยนตร์แล้ว