เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ! ที่ถ่ายทำในประเทศไทย
Thailand International Film Destination Festival


เทศกาลภาพยนตร์ฯ ประกอบด้วยงานและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย ดังนี้:

The Amazing Thailand Film Challenge

การแข่งขันการผลิตภาพยนตร์สั้นระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรร มหลักที่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกมุมโลก กับโอกาสในการเดินทางเข้ามาสร้างสรรค์และถ่ายทำภาพยนตร์สั้นของตนเองในประเทศไทย พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ โรงแรมที่พัก เงินงบประมาณสำหรับการถ่ายทำฯ และการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและรางวัลต่างๆ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักสร้างภาพยนตร์ทั่วโลก ทุกทีมจากประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้มาร่วมแชร์ความคิดสร้างสรรค์ และจะเป็นเครือข่ายมิตรภาพแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในราชอาณาจักรไทย

Thailand On Screen

การจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษที่แสดงถึงความหลากหลายของภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยนั้นนับเป็นเวทีทึ่จะแสดงถึงศิลปะและสุนทรียศาสตร์ด้านภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลในการสื่อสารสาระและความบันเทิง ซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของแขกรับเชิญผู้เป็นตัวแทนจากฝ่ายผู้สร้างและคณะถ่ายทำภาพยนตร์

Thailand - From Script to Screen

หนึ่งวันกับการสัมมนาในหัวข้อ “From Script to Screen” อันประกอบไปด้วยนักสร้างภาพยนตร์ นักธุรกิจผู ้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และสื่อมวลชน ที่จะมาเผยแพร่ประสบการณ์และสาระต่างๆ ระหว่างบุคลากรผู้สร้างภาพยนตร์ระดับโลก ระดับมืออาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาพยนตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเชิงรุกต่อไป

The Awards Ceremony
พิธีประกาศรางวัล

พิธีประกาศรางวัลจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบที่เป็นพิธีการ ในการประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลในสาขาต่างๆ ของกิจกรรมการแข่งขันการผลิตภาพยนตร์สั้น The Amazing Thailand F! Ilm Challenge นับเป็นโอกาสในการแสดงความยินดีและขอบคุณแขกรับเชิญ บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย