เย็นสุด...สุขที่เลย

นิยามใหม่ของภาคอีสานที่เล่าขานเรื่องราวเย็นสบายกลางทุ่งดอกไม้สี ชมพูบนภูสูง ทริปดีๆ คราวนี้คงละ ‘เลย’ ไม่ได้แล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม » http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Loei

เชียงคาน
เชียงคาน อำเภอเล็กๆ ริมน้ำโขงที่ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่มานานนับ 100 ปี มีเสน่ห์ด้วยเรือนไม้เก่าสุดคลาสสิก ปัจจุบันได้นำมาดัดแปลงเป็นบ้านพัก ร้านกาแฟ หรือเป็นร้านขายของฝาก มีความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือเยี่ยมชมวัดศรีคุณเมือง ซึ่งเรวมศิลปะล้านนาและล้านช้างไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ตักบาตรข้าวเหนียวโดยชาวบ้านตั้งแถวเรียงกันยาวไปตามถนนเพื่อมารอพระบิณฑบาตเป็นภาพที่สวย งามหาดูได้ยาก
KAENG KHUT KHU
Kaeng Khut Khu is the set of islets in the middle of Mae Khong River. It’s well-known for its colorful boulders that are clearly visible during the dry season and totally submerged in other seasons. Across the River, visitors can see “Chana Kham”, Vientiane District, Laos PDR.
PHU KRADUENG NATIONAL PARK
Hiking up to the summit of Phu Kradueng and conquer the distance of 1,325 meters above sea level has always been an ultimate dream for many Thai trekkers. The 60-square-meter top plateau of Phu Kradueng is blessed with beautiful sceneries, pine forest, wild flowers and cold climate people love to camp to catch the first and last sunlight of the day.
SUAN HIN PHA NGAM
The park allows you to gaze an eerie beauty of limestone hills and karsts, eroded over million years to form an interesting shape that might remind you to those in Kunming, China. A trail that winds through the canyon also takes visitors to the lovely Suan Hom and Phiang Din waterfalls where you can relax amid peaceful atmosphere.