เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

ต่อให้เราจะก้าวเร็วแค่ไหน เมื่อมาถึงลำปางคล้ายจะกลายเป็นคนเดินช้าที่อยากจะค่อยๆ ซึมซับและสัมผัสความสวยงามของเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาแห่งนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม » http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Lampang

เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนกิ่วลมอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กม. เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เขื่อนกิ่วลมอยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทานบริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะ แก่การล่องเรือ หรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
WAT PHRA THAT LAMPANG LUANG
The temple itself is prominently sited on a hillock surrounded by walls. The entrance arches, called Pratu Khong, is adorned with fine plaster designs. The wall-less main vihan (ordination hall) houses a bronze Buddha statue called the Phra Chao Lan Thong. At the end of vihan (ordination hall) is a place where golden chedi in Lanna architectural style containing a Holy Relic situated. Also in the back of the temple, there is another vihan (ordination hall) with beautiful murals on wooden walls, said to be the oldest in the North. The temple also has a large collection of ancient wooden utensils.
CHAE SON NATIONAL PARK
A major place for relaxing vacation in Lampang is Chae Son National Park in Mueang Pan District. This national park is a lush forested and mountainous region. The main attraction is the hot spring with a 73 degree Celsius water spring over rocky terrain. The heat from the hot spring providing a misty and picturesque scene which is particular beautiful in the morning. There are bathing facilities for visitors to touch the great quality of mineral of hot spring here too. Only one kilometer away is Chae Son Waterfall which is the 6-level waterfall with clear water flowing through high mountains.
KAT KONG TA
Kat Kong Ta, or TalatCheen, is an old market in Lampang. Located near RatsadaPisek Bridge, Kat Kong Ta is one of the important landmarks for art lovers. In the old days, Kat Tong Ka was a hub filled with merchants from many countries such as Thailand, China, Myanmar and western countries. This contributes to the various type of architecture found in the market. There are Thai Lanna, Burmese, Chinese, and western architectures which are as old as 100 years. The buildings, preserved and passed on to generations, make Kat Tong Ka a lovely vintage place that attracts a lot of visitors.