กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น “Thailand – World’s Best Film Location” หรือ...

27 กรกฎาคม 2560

The Car Procession Ceremony

21 กรกฎาคม 2560

Thailand On Screen 21/07/2017 – 25/07/2017

21 กรกฎาคม 2560

Orientation Day

20 กรกฎาคม 2560