งานปฐมนิเทศทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

 

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในงานปฐมนิเทศทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 | Thailand International Film Destination Festival 2019 : #TIFDF2019 ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบสุดท้ายทั้งสิ้น 35 ทีม จาก 20 ทีมต่างชาติทั่วโลกทั้งจากอังกฤษ โปแลนด์ เซอร์เบีย ฟิลิปปินส์ จีน และ เนปาล เป็นต้น และ 15 ทีมไทย กับโจทย์การถ่ายทำภายใต้หัวข้อ “รักษ์ไทย รักษ์โลก”

 

พร้อมรับภารกิจ 5 วัน ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ที่ชูจุดเด่นการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรองทั่วประเทศไทยภายใต้แนวคิด BEYOND DESTINATION THAILAND – The Integration of Technology & Culture ที่เหนือกว่าความเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก ด้วยความโดดเด่น ความสวยงามของสถาปัตยกรรม ธรรมชาติที่สมบูรณ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันล้ำค่า ผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยและอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สามารถหลอมรวมอย่างลงตัวกับเทคโนโลยีระดับโลกจนเกิดความประทับใจทำให้เมืองไทยเหนือกว่าการเป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก