ตารางการฉายภาพยนตร์

ตารางการฉายภาพยนตร์
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4
วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2559 (โรงภาพยนตร์ที่ 7)
โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
เกณฑ์การรับบัตรชมภาพยนตร์
 
1. สามารถจองบัตรชมภาพยนตร์ท่านละไม่เกิน 2 ใบ ต่อเรื่อง ต่อรอบ
 
2. สามารถรับบัตรที่จองได้ในวันที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ และหากผู้จองบัตรไม่มารับก่อนภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที ทางเทศกาลจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการปล่อยบัตรชมภาพยนตร์ให้กับผู้ที่มาขอรับบัตรบริเวณหน้างาน
 
3. สามารถโทรจองบัตรได้ที่เบอร์ 096-475-1581 หรือที่บริเวณจุดรับจองบัตรเทศกาล ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 
4. ทางเทศกาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรอบฉาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า