งานแถลงข่าว เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ ๕

กำหนดการงานแถลงข่าว

เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ ๕

Thailand International Film Destination Festival 2017 : TIFDF 2017

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐น.

ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี

òò----------------------------------òò

๑๖.๐๐ น.                ลงทะเบียนสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ
                              และรับประทานอาหารว่าง

                      ๑๖.๓๐ น.                การแสดงขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์

                                        “Tomorrow Never Dies” โดย เจนนิเฟอร์ คิ้ม

                     ๑๖.๓๕ น.                 พิธีกรกล่าวต้อนรับ (ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา)

                     ๑๖.๔๕ น.                 นำเสนอวีดิทัศน์ “เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำใน
                                                     ประเทศไทย ครั้งที่ ๕”

                     ๑๖.๕๐ น.                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวการ
                                                     จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วม
                                                     แถลงข่าวกิจกรรมในเทศกาลภาพยนตร์ฯ

                     ๑๗.๑๐ น.                 ถ่ายภาพร่วมกัน

                     ๑๗.๑๕ น.                 สัมภาษณ์ดารา นักแสดงที่เคยร่วมงานในภาพยนตร์
                                                     ต่างประเทศ      

        ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐น.                 สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักแสดงรับเชิญ

òò----------------------------------òò

 

การแต่งกาย : ชุดสากลสีดำ